Vad är PanCert?

PanCert AB är paraplyorganisation för certifiering av skogsägare och avverkningsorganisationer inom PEFC och FSC samt multi-site organisation för certifiering av virkesorganisationer inom PEFC och FSC®. PanCert AB utfärdar bevis om skogsbrukscertifiering för avverkningsorganisationer och skogsägare samt bevis om spårbarhetscertifiering för virkesorganisationer. PanCert ABs skogscertifiering är miljöcertifierad enligt ISO 14001-2015.

PanCert AB är ett helägt dotterbolag till Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för. som ägs av 56 medlemsföretag inom sågverks och träförädlingsindustrin i Götaland och delar av Svealand. Se vidare på www.sagisyd.se