Spårbarhetscertifiering

PanCert AB har certifikat för spårbarhet där mindre företag såsom tradingverksamhet och träindustri m.m kan bli certifierade på ett kostnadseffektivt sätt. Gränsen för att kunna ta del av certifikatet är olika för PEFC och FSC.

PEFC
För att ingå i Pancert:s paraply för PEFC får omsättningen inte överstiga 9 milj CHF (ca 88 milj sek)

FSC
För att ingå i Pancert:s paraply för FSC får företaget ha max 15 st anställda.

Företag som är intresserade av att ingå i paraplyet är välkomna att kontakta Pancert AB. För upplysningar ta kontakt med Tony Axelsson