Klagomål

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande skogsbrukscertifiering

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på hur PEFC- eller FSC-standarden tillämpas inom gruppcertifikatets skogsbruk kan du kontakta oss via post, e-post, telefon. Kontaktuppgifter finner du här.

Som innehavare av ett skogsbrukscertifikat följer PanCert denna klagomålsrutin

  • Mottagandet av klagomålet bekräftas till den klagande inom 10 arbetsdagar  
  • PanCert registrerar ärendet i ett ärendehanteringssystem och börjar samla in och verifiera nödvändig information för att utvärdera synpunkten/klagomålet
  • PanCert tar fram förslag på hantering av ärendet och återkopplar till den klagande inom 3 månader (om utredning tar längre tid än 3 månader ska den som lämnat synpunkten/klagomålet meddelas)
  • Eventuella korrigerande och förebyggande åtgärder utförs
  • Är det ett klagomål som också lämnats till certifieringsföretaget, så meddelas även certifieringsföretaget om vidtagna åtgärder

Är du missnöjd med hur vi behandlat ditt klagomål eller är du inte nöjd med vårt svar? 

Om du av någon anledning tycker att vi inte gett ett godtagbart svar eller på annat sätt inte uppfyllt vad som förväntats kan du kontakta PanCerts oberoende certifierare direkt: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden Tel.: +46 8 587 940 00

https://www.dnv.com/se/Images/Formella-klagomal-FSC-PEFC-och-ISCC_tcm37-116053.pdf

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande hur revision av ett Skogsbrukscertifikat har utförts?

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på hur den oberoende certifieraren har bedömt PanCerts verksamhet eller tillämpning av standarden, kontakta i första hand certifieraren, adress enligt ovan. Du kan också kontakta ASI som ackrediterar FSC-revisorerna via https://www.asi-assurance.org/s/disputes eller Swedac som ackrediterar PEFC-revisorerna, via https://www.swedac.se/om-swedac/kontakt/klagomal_och_synpunkter/

Har du synpunkter på den svenska PEFC-standarden?

Om du har synpunkter på hur den svenska PEFC-standarden är utformad, eller hur PEFC Sverige fungerar och agerar i olika frågor, kontakta VD/National Secratary Christina Lundgren på Svenska PEFC, christina.lundgren@pefc.se .

Har du synpunkter på den svenska FSC-standarden?

Om du har synpunkter på hur den svenska FSC-standarden är utformad, eller hur FSC Sverige fungerar och agerar i olika frågor, skicka epost till kontakt@se.fsc.org

STÄLLNINGSTAGANDE MOT KORRUPTION

Alla former av korruption (bestickning, tagande av muta, missbruk av förtroendeställning, otillbörlig påverkan tex genom favorisering eller inflytande mm) får under inga omständigheter förekomma i PanCerts verksamhet.