Spårbarhetscertifiering

Driver du ett mindre företag inom träindustri, avverkningsorganisation, virkeshandel m.m. kan PanCert AB tillhandahålla Sveriges mest kostnadseffektiva spårbarhetscertifiering.

Genom att ansluta till PanCert ABs gruppcertifikat ges företaget en enklare väg till att erhålla spårbarhetscertifikat och implementera vårt ledningssystem samt börja arbeta efter våra färdiga rutiner. Detta arbetssätt är upplagt utifrån gällande spårbarhetsstandarder.
PanCert AB tjänster innehåller årlig intern revision, support, extern revision och annat som behövs för att vara certifierad. Gränsen för att kunna ta del av certifikatet är olika för PEFC och FSC.

PEFC
För att ingå i PanCert ABs paraply för PEFC får omsättningen inte överstiga 10 milj EUR

FSC
För att ingå i PanCert AB s paraply för FSC får företaget ha max 15 st anställda.

Är detta vad du söker?
Kontakta Lars-Anders Johnsson om certifierings tekniska frågor eller Per Arne Nordholts i frågor avtal och priser.