Warning: Attempt to read property "roles" on bool in /home/sagisyds/nya.pancert.se/releases/23/web/app/plugins/wp-user-frontend/wpuf-functions.php on line 4561

Warning: Attempt to read property "roles" on bool in /home/sagisyds/nya.pancert.se/releases/23/web/app/plugins/wp-user-frontend/wpuf-functions.php on line 4561

Så går det till att certifiera sitt skogsbruk

Då du som skogsägare vill certifiera ditt skogsbruk enligt PEFC och/eller FSC, gör du klokt i att kontakta något av PanCert AB:s ombudsföretag.

Ombudsföretaget hjälper till att informera om vad skogscertifiering innebär. Efter att ni gått igenom villkoren tecknas ett avtal där det framgår vilka ansvarsområden du som skogsägare har, och vilka ansvarsområden PanCert AB har vid gruppcertifiering av skogsbruk.

När PanCert AB har registrerat avtalet i en databas får du ett bevis på att du certifierat ditt skogbruk inom PanCert AB:s gruppcertifikat. Beviset är en värdehandling. Det är ditt skogsbruk som är certifierat, inte fastigheten i sig. Om du avyttrar fastigheten, eller ändrar ägandet, är den inte längre certifierad och certifikatet inte längre giltigt.

En viktig del i certifieringssystemet är de kontroller, revisioner, som görs löpande. PanCerts AB tillser att det utförs såväl interna som externa revisoner. Sammanlagt görs omkring 100 stycken. Ungefär 15 av dessa blir även föremål för den externa revisionen. De externa revisionerna genomförs av tredje part som är särskilt ackrediterade för externrevision. För PanCert AB utförs de externa revisionerna för närvarande av DNV. Urvalen sker genom lottning.