FSC via Pancert

FSC står för Forest Stewardship Council och är det äldsta av de två dominerande systemen. FSC bildades 1993 och kom till Sverige 1996. FSC bygger på konsensus om standarden i de tre ”kamrarna” som benämns ekonomi, miljö och sociala kammaren. Kamrarna väger lika tungt i besluten och har lika många ledamöter.

Ackreditering i FSC-systemet sköts av ASI, Assurance Services International som kontrollerar certifieringsorganen.

FSC har certifieringsstandarder för skogsbruk och spårbarhet. PanCert erbjuder tjänster i båda dessa standarder.