FSC står för Forest Stewardship Council och är det äldsta av de två dominerande systemen. FSC bildades 1993 och kom till Sverige 1996. FSC bygger på konsensus om standarden i de tre ”kamrarna” som benämns ekonomi, miljö och sociala kammaren. Kamrarna väger lika tungt i besluten och har lika många ledamöter.

Ackreditering i FSC-systemet sköts av ASI, Assurance Services International som kontrollerar certifieringsorganen.

FSC har certifieringsstandarder för skogsbruk och spårbarhet. PanCert erbjuder tjänster i båda dessa standarder.