Miljöpolicy

PanCert AB ska uppfylla det regelverk som fastställts av PEFC™ och de principer och kriterier som fastställts av FSC® samt övriga för verksamheten tillämpliga lagar och andra krav.

Som serviceorganisation ska vi arbeta för att begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att omsorgsfullt välja lämpligt transportmedel och även i övrigt vara eftertänksam för att minimera förbrukning av förnödenheter som behövs i verksamheten.