Miljöpolicy

PanCert AB ska uppfylla det regelverk som fastställts av PEFC och de principer och kriterier som fastställts av FSC® och i rollen som ägare av certifieringsparaplyer ge anslutna organisationer stöd i deras tillämpning av certifieringsstandarderna.

PanCert AB ska även i övrigt följa för verksamheten tillämpliga lagar och andra krav, samt som serviceorganisation arbeta för att begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att omsorgsfullt välja lämpligt transportmedel och även i övrigt vara eftertänksam för att minimera förbrukning av förnödenheter som behövs i verksamheten.