PEFC Certifiering

Certifiering av hållbart skogsbruk

PEFC är världens största system för certifiering av hållbart skogsbruk. PEFC står för ”The Programme for Endorsement of Forest Certification” och sammanhåller en global allians av nationella certifieringssystem. PEFC bildades 1999 för att tillskapa ett certifieringssystem som fungerade för privatskogsbruket.

Systemet är ackrediterat av tredje part. I Sverige är det Swedac som kontrollerar att certifieringsorganen på ett korrekt sätt tillser att standarden följs. PEFC i Sverige har certifieringsstandarder för skogsbruk, entreprenörer och spårbarhet. Tillsammans verifierar detta hela kedjan från skogens brukande till kundens köp av skogens produkter.

PanCert erbjuder tjänsterna skogsbrukscertifiering och spårbarhetscertifiering. För entreprenörscertifiering rekommenderar vi ECSkog.