*Tips! För att få bästa förutsättningar på hemsidan  – rekommenderar vi chrome som webbläsare

Välkommen till PanCert

PanCert AB har certifierat skogsägare, virkesköpare och träbearbetande industrier i över 20 år och vi vågar därmed påstå att vi är väldigt drivna i det vi gör. Omkring 5000 skogsägare är certifierade i vårt paraply för PEFC och omkring 2300 i vårt paraply för FSC.

 

Därutöver har vi ca 150 industrier/handelsföretag, varav ca hälften även är avverkningsorganisationer, som vi hjälper med spårbarhetscertifiering enligt standarderna PEFC och FSC.

Certifiering är ett sätt att visa att skogsbruket bedrivs på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Att som virkesköpande, handlande eller bearbetande organisation vara spårbarhetscertifierad visar kunderna att man har koll på materialflödet och att produkternas ursprung kommer från certifierade skogar.