Utbildning i naturvärdesbedömning

2020-05-06

PanCert har under senaste halvåret utbildat 173 personer i naturvärdesbedömning. Det är fältpersonal inom PanCerts kundkrets nu genomgått både...

PanCert expanderar

2019-11-19

Medlemmar och skogsägare i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp (SSCG) hälsas välkomna som kunder till PanCert. Certifieringsverksamheten hos SSCG avvecklas till...