Möjlig expansion för PanCert AB

2019-10-02

PanCert som hanterar medlemmarnas behov av spårbarhets- och skogscertifiering har erbjudit medlemmarna i certifieringsparaplyet SSCG (Svenska skogsföretagares certifieringsgrupp) sina...

Dom kopplat till artskyddsförordningen

2019-09-05

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt meddelade i en dom den 27 augusti att Skogsstyrelsens utfärdade avverkningsförbud med hänsyn...

Avverkningsanmälan

2019-05-27

Från och med den 1 juni måste man som skogsägare ansvara för att avverkning som berör andra lagar än...

Se upp för barkborrar

2019-05-24

Viktigt att som skogsägare ha koll på sin skog och aktivt försöka förhindra massförökning. Via länken når du Skogsstyrelsens...