Avverkningsanmälan

2019-05-27

Från och med den 1 juni måste man som skogsägare ansvara för att avverkning som berör andra lagar än...

Se upp för barkborrar

2019-05-24

Viktigt att som skogsägare ha koll på sin skog och aktivt försöka förhindra massförökning. Via länken når du Skogsstyrelsens...