Utbildning i naturvärdesbedömning

Publicerat

PanCert har under senaste halvåret utbildat 173 personer i naturvärdesbedömning.
Det är fältpersonal inom PanCerts kundkrets nu genomgått både en teori och praktik i fält. Som hjälpmedel används PanCerts egenutvecklade webbverktyg för en snabb och smidig bedömning.