Se upp för barkborrar

Publicerat

Viktigt att som skogsägare ha koll på sin skog och aktivt försöka förhindra massförökning. Via länken når du Skogsstyrelsens information, klicka här.