Utbildning i naturvärdesbedömning

2020-05-06

PanCert har under senaste halvåret utbildat 173 personer i naturvärdesbedömning. Det är fältpersonal inom PanCerts kundkrets nu genomgått både...

PanCert expanderar

2019-11-19

Medlemmar och skogsägare i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp (SSCG) hälsas välkomna som kunder till PanCert. Certifieringsverksamheten hos SSCG avvecklas till...

Möjlig expansion för PanCert AB

2019-10-02

PanCert som hanterar medlemmarnas behov av spårbarhets- och skogscertifiering har erbjudit medlemmarna i certifieringsparaplyet SSCG (Svenska skogsföretagares certifieringsgrupp) sina...

Dom kopplat till artskyddsförordningen

2019-09-05

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt meddelade i en dom den 27 augusti att Skogsstyrelsens utfärdade avverkningsförbud med hänsyn...