PanCert information om nya FSC skogstandard – Webbmöte 2021

Publicerat

Endast för PanCerts ombud

FSC skogsstandard har ett antal nya moment som certifierade skogsägare har att beakta.
Det mest omtalade är den ökade avsättningen med 5% produktiv mark till annan skötsel än traditionellt trakthyggesbruk.
Vad detta innebär och mera därtill får du information om vid detta webbmöte.

Två alternativ:
Tisdagen den 16 februari kl 10-12
Onsdagen den 24 februari kl 10-12

Anmälan sker till

info@pancert.se

senast den 12 februari