Warning: Attempt to read property "roles" on bool in /home/sagisyds/nya.pancert.se/releases/23/web/app/plugins/wp-user-frontend/wpuf-functions.php on line 4561

PanCert expanderar

Publicerat
Warning: Attempt to read property "roles" on bool in /home/sagisyds/nya.pancert.se/releases/23/web/app/plugins/wp-user-frontend/wpuf-functions.php on line 4561

Medlemmar och skogsägare i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp (SSCG) hälsas välkomna som kunder till PanCert. Certifieringsverksamheten hos SSCG avvecklas till årsskiftet och alla befintliga skogs- och skogsindustriföretag som så önskar ansluts till PanCerts FM-paraply och/eller CoC-paraply. Antalet anslutna företag i PanCerts paraply kan därmed uppgå till närmare 80, varav drygt 50 härrör från SSCG. Därutöver administrerar PanCert sedan tidigare ett 25-tal Såg i Syd-medlemmar med egna certifikat vilka enligt regelverken inte inryms inom certifieringsparaplyet.

I tillägg till ovanstående kommer även ca 400 skogsägare från SSCGs paraply att erbjudas certifiera sin skog via PanCert.