Möjlig expansion för PanCert AB

Publicerat

PanCert som hanterar medlemmarnas behov av spårbarhets- och skogscertifiering har erbjudit medlemmarna i certifieringsparaplyet SSCG (Svenska skogsföretagares certifieringsgrupp) sina tjänster. Kontakten mellan SSCG och PanCert har pågått en tid och SSCGs styrelse har nu rekommenderat sina medlemsföretag att bli kunder hos PanCert. SSCGs verksamhet är snarlik den som PanCert bedriver och det finns ekonomiska vinster att ingå i ett och samma certifieringsparaply. Med flera företag i samma paraply sjunker priset per certifierad enhet.

Även de ca 400 skogsägare som har sitt skogsbruk certifierat genom SSCG rekommenderas övergå till PanCert AB.

Varje företag och varje skogsägare ska fatta sitt eget beslut, men PanCerts koncept och pris för tjänsterna är mycket konkurrenskraftigt.

Vi vill med detta meddelande informera våra medlemmar om denna möjliga utveckling och återkommer längre fram när vi vet mera om utfallet.