Avverkningsanmälan

Publicerat

Från och med den 1 juni måste man som skogsägare ansvara för att avverkning som berör andra lagar än skogsvårdslagen, sänds till rätt instans. Hittills har Skogsstyrelsen sett till att så sker. Närmare information finns på Skogsstyrelsens hemsida, klicka här.