Avverkningsförbud på grund av tjäder

Publicerat

Se uppdaterat nyhetssidan i Regelrätt Skogsbruk med anledning av en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som gäller avverkningsförbud i närheten av en tjäderspelplats med hänvisning till artskyddsförordningen.

https://www.regelratt.se/default.aspx