Utbildning hyggesfritt, Rådde Gård, 20 oktober

Sista anmälningsdag: 2023-09-26

Såg i Syd/PanCert inbjuder i samarbete med Skogsstyrelsen till en dags utbildning på temat “hyggesfritt skogsbruk” .

Utbildningen är avgiftsfri

09:00 Fika/Välkommen
09:30 Definition av hyggesfritt skogsbruk
10:00 Blädning
11:00 Luckhuggning
12:00 Lunch
13:00 Överhållen i skärm
14:00 Övning i fält
14:45 Fika/Avslut

Anmälan till Utbildning hyggesfritt, Rådde Gård, 20 oktober

Anmälningstiden har gått ut