Uppföljning och hantering av avvikelser i FM-paraplyet

Till PanCerts ombud
Efter att under 2023 ha lagt om till fakturering av certifierade skogsinnehav i paraplyet är det nu dags att summera och dra slutsatser. Dessutom har vi att hantera allvarliga avvikelser från externrevisionen vilket är hög prioritet.

Vi kallar därför till ett 60-minuters Teamsmöte där vi går igenom vårt budskap och svarar på frågor.

Vi öppnar för två tillfällen och hoppas att något av dem passar trots den korta framförhållningen

Anmälan till Uppföljning och hantering av avvikelser i FM-paraplyet

Anmälningstiden har gått ut