Uppföljning och hantering av avvikelser i FM-paraplyet

UPPFÖLJNING OCH HANTERING AV AVVIKELSER I FM-PARAPLYET

Till PanCerts ombud
PanCert har tre allvarliga avvikelser i FM-paraplyet att hantera. Två av dem är relaterade till själva registret och de uppgifter som vi har, eller inte har, gällande certifierade innehav. Därutöver har vi en avvikelse gällande gammal död ved i grotvältor.

Vi kallar därför till ett 60-minuters Teamsmöte där vi går igenom vad som måste åtgärdas, eftersom vi behöver er hjälp med detta.

Vi öppnar för två tillfällen och hoppas att något av dem passar trots den korta framförhållningen

Välkomna med anmälan

Anmälan till Uppföljning och hantering av avvikelser i FM-paraplyet

Anmälningstiden har gått ut