Systemansvarigutbildning FM + CoC

PanCert kallar härmed till den årliga utbildningen för systemansvariga inom PEFC och FSC skogscertifiering (FM) och dito spårbarhetcertifiering (CoC).

Vi erbjuder två tillfällen att delta. Möten sker via Teams och innehåller genomgång av revisionsresultat från både intern och extern revision samt beskrivning av hur vi ska arbeta framåt för att undvika framtida avvikelser.

Observera – utbildningen är obligatorisk för alla företag inom gruppcertifikat för såväl FM som CoC.

Företag med egna CoC-certifikat är välkomna att delta om de önskar.

Eftersom PanCert granskas avseende gruppmedlemmars närvaro måste vi tilldela avvikelse för gruppmedlemmar som uteblir. Extra utbildningstillfälle för att hantera avvikelsen kommer att ges, men mot avgift.

Utbildningen är avgiftsfri (deltagande ingår i årsavgiften) och genomförs via Teams uppdelat i två pass samma dag
Kl. 08:00 – 10:00 – CoC
Kl. 10:00 – 12:00 – FM

Välkomna med er anmälan

Anmälan till Systemansvarigutbildning FM + CoC

1
1
1