Systemansvarigutbildning CoC

KALLELSE

Hej

PanCert kallar härmed till obligatorisk årlig utbildning för systemansvariga för spårbarhet CoC vid varje medlemsföretag.
Observera ordet obligatorisk – PanCert erhöll en avvikelse vid revisionen 2021 eftersom inte alla företag i gruppcertifikatet deltagit, vilket förstås inte får upprepas.

Vi erbjuder två tillfällen att delta. Möten sker via Teams och innehåller genomgång av revisionsresultat från både intern och extern revision, samt beskrivning av hur vi ska arbeta för att inte återupprepa dessa. Viktigt för alla medlemsföretag att detta fungerar.

Utbildningen är som sagt obligatorisk, men också avgiftsfri för deltagande (ingår i årsavgiften).

Utbildningen genomförs via Teams mellan kl 08:00 – 11:00 vid båda tillfällena

Anmälan till Systemansvarigutbildning CoC

Anmälningstiden har gått ut