Systemansvarigutbildning CoC

PanCert kallar härmed till den årliga utbildningen för systemansvariga inom PEFC och FSC spårbarhetcertifiering (CoC).

Vi erbjuder två tillfällen att delta. Möten sker via Teams och innehåller genomgång av revisionsresultat från både intern och extern revision samt beskrivning av hur vi ska arbeta framåt för att undvika framtida avvikelser.

Observera – utbildningen är obligatorisk för alla företag inom gruppcertifikat.
Företag med eget certifikat är välkomna att delta om så önskas

Eftersom PanCert granskas avseende gruppmedlemmars närvaro måste vi tilldela avvikelse för gruppmedlemmar som uteblir. Extra utbildningstillfälle för att hantera avvikelsen kommer att ges, men mot avgift.

Utbildningen är avgiftsfri (deltagande ingår i årsavgiften) och genomförs via Teams Kl. 08:00 – 10:00  vid båda tillfällena

Välkomna med er anmäla

Anmälan till Systemansvarigutbildning CoC

Anmälningstiden har gått ut