Såg i Syd föreningsstämma – inbjudan medlemmar

Sista anmälningsdag: 2022-05-02

Äntligen en sågverksstämma där vi kan träffas i verkliga livet!

Vi hälsar alla medlemmar i Såg i Syd välkomna till Björkhaga Hotell i Mullsjö till såväl
stämmomiddag, övernattning och stämma med efterföljande intressanta föreläsningar.

Dessutom – vi inleder kvällen med en enkel och trevlig aktivitet. Missa inte den.
Hela arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar, inklusive medföljande respektive.

11 maj
16.30 – 18.00  Gemensam aktivitet
19.00 –             Stämmomiddag

12 maj
(09.00 – 10.30    Stämma Sågtjänst)
10.30 – 12.00     Stämma Såg i Syd
12.00 – 13.15     Lunch
13.15 – 15.30     Eftermiddagsprogram enligt nedan:

 

Välkomsthälsning,  VD Såg i Syd

 • Viveka Beckeman, Skogsindustrierna
  Påverkansarbete inom EU. Hur genomförs arbetet med ge svensk
  skogsindustri de bästa förutsättningarna för framtiden?
 • Johanna From, Skogsstyrelsen
  Från regleringsbrev till tillämpning – skogspolitiken i praktiken.
  Skogsstyrelsen uppgift och rättsutvecklingen.
 • Johannes Huber, Forskare LTU (Såg i Syd-stipendiat 2022)
  Datormodeller med röntgentomografi – en möjlighet att se den osågade plankans hållfasthet redan i stocken?
 • Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
  Träbyggindustrin i täten för klimatmålen

Avslut kaffe och kaka, kl.15.30

 

OBS: markera i alla de rutor delar där du ämnar delta

Välkomna med er anmälan

Anmälan till Såg i Syd föreningsstämma – inbjudan medlemmar

Anmälningstiden har gått ut