Inbjudan i samband med Såg i Syds föreningsstämma

Äntligen kan vi åter bjuda in gäster i samband med Såg i Syds föreningsstämma.
Efter två år med restriktioner ser vi fram emot att ses i verkliga livet.

Du är välkommen att dela gemenskapen vid lunch och eftermiddagsprogram på
Björkhaga Hotell i Mullsjö den 12 maj

12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 15.30 Program med föreläsare enligt nedan

Välkomsthälsning,  VD Såg i Syd

 • Viveka Beckeman, Skogsindustrierna
  Påverkansarbete inom EU. Hur genomförs arbetet med ge svensk
  skogsindustri de bästa förutsättningarna för framtiden?
 • Johanna From, Skogsstyrelsen
  Från regleringsbrev till tillämpning – skogspolitiken i praktiken.
  Skogsstyrelsen uppgift och rättsutvecklingen.
 • Johannes Huber, Forskare LTU (Såg i Syd-stipendiat 2022)
  Datormodeller med röntgentomografi – en möjlighet att se den osågade plankans hållfasthet redan i stocken?
 • Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
  Träbyggindustrin i täten för klimatmålen

Avslut kaffe och kaka, kl.15.30

Anmälan till Inbjudan i samband med Såg i Syds föreningsstämma

Anmälningstiden har gått ut