Skogsbeskattning, generationsväxling och marknaden för skogsfastigheter

Inbjudan

PanCert inbjuder till en dags utbildning på fyra platser under våren.
Areal står för kunskap och innehåll

Pris (dagskonferens) 3000 kr/person
Vid avanmälan 14 – 8 dagar före kursdag debiteras halv avgift
Vid avanmälan 7 – 0 dagar före  kursdag debiteras full avgift

 

Alla tillfällen har samma tidsschema
08:30 Kaffe
09:00 Start pass 1
12:00 Lunch
13:00 Start pass 2
15.30 Avslutning

Platser och kursledare från Areal
21 mars    Hotell Gustaf Fröding, Karlstad,           Tomas Karlsson och Bengt Walan        Anmälningstid ute
29 mars   Dufveholms Herrgård, Katrineholm,   Markus Forsbäck och Simon Hård       Anmälan senast 14 mars
8 april      Eksjö Stadshotell, Eksjö,                        Ulf Brogren och Henrik Gunnarsson    Anmälan senast 25 mars
12 april    Villa Vik, Växjö,                                        Ulf Brogren och Henrik Gunnarsson    Anmälan senast 28 mars

Vid frågor, ring 036-34 30 00
Välkommen med er anmälan nedan

Anmälan till Skogsbeskattning, generationsväxling och marknaden för skogsfastigheter

Anmälningstiden har gått ut