Såg i Syd stämmomiddag och stämma

Bästa medlem i Såg i Syd

Årets begivenhet för medlemskapet – stämmomiddag och stämma på Hooks Herrgård 24-25 maj.
Evenemanget är en medlemsförmån och avgiftsfritt.

Program:
24 maj
17:00 Lättsam gemensam aktivitet
19:45 Stämmomiddag

25 maj
09:00 Stämma (Såg i Syd, Såsy AB, PanCert AB)
10:30 Kaffe, ankomst externa gäster
11:00 Start föredrag
12:00 Lunch
13:15 Fortsättning föredrag
14:30 Avslutning, kaffe

Temat för föredragen är det aktuella ämnet “Biologisk mångfald”.

Våra föredragshållare: 
Lena Gustafsson, professor emeritus vid Institutionen för ekologi, SLU.
– Naturhänsyn i skogsbruket – till vilken nytta?

Aleksandra Holmlund, doktorand SLU (Kan tyvärr inte närvara på plats, håller föredraget digitalt)
– Marknaden för biodiversitetskrediter  

Nils Fagerberg, forskningsamanuens vid institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet
– Optimerad plockhuggning, hur ser framtidens rådgivning för kontinuitetsskogsbruk ut?

 

Välkommen att anmäla ditt deltagande, dock senast 20 april.

(Vid anmälan och uteblivet deltagande debiteras vår självkostnad för den outnyttjade platsen.)

Anmälan till Såg i Syd stämmomiddag och stämma

Anmälningstiden har gått ut