Såg i Syd stämma – öppen del

Hej

Såg i Syd bjuder dig till några timmars samvaro i samband med årets föreningsstämma den 25 maj. Likt tidigare år består den publika delen av stämmodagen av intressanta föredrag, i år kring temat biologisk mångfald. Kom, lyssna och ställ frågor till föredragshållarna.
Naturligtvis bjuder vi på lunch och kaffe. Det hela går av stapeln på Hooks Herrgård.
Vill du delta tillsamman med oss? Anmäl dig nedan.

Välkommen.

10:30 Kaffe
11:00 Start föredrag
12:00 Lunch
13:15 Fortsättning föredrag
14:30 Avslutning, kaffe

Temat för föredragen är det aktuella ämnet “Biologisk mångfald”.

Våra föredragshållare: 
Lena Gustafsson, professor emeritus vid Institutionen för ekologi, SLU.
– Naturhänsyn i skogsbruket – till vilken nytta?

Aleksandra Holmlund, doktorand SLU (Kan tyvärr inte närvara på plats, håller föredraget digitalt)
– Marknaden för biodiversitetskrediter  

Nils Fagerberg, forskningsamanuens vid institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet
– Optimerad plockhuggning, hur ser framtidens rådgivning för kontinuitetsskogsbruk ut?

Anmälan till Såg i Syd stämma – öppen del

Anmälningstiden har gått ut