Såg i Syd stämma 2024

Bästa medlem i Såg i Syd

Årets begivenhet för medlemskapet – stämmomiddag och stämma på Gyllene Uttern 22-23 maj.
Evenemanget är en medlemsförmån och avgiftsfritt.

Program:
22 maj
19:00 Stämmomiddag

23 maj
09:00 Föreningsstämma och bolagsstämmor (Såg i Syd, Såsy AB, PanCert AB)
10:30 Kaffe, ankomst externa gäster
11:00 Start föredrag
12:00 Lunch
13:15 Fortsättning föredrag
14:30 Avslutning, kaffe

Våra föredragshållare under öppna programmet: 
Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas kontor i Bryssel
Christian Sandström,  professor vid Handelshögskolan i Jönköping och författare till boken “Gröna bubblor”
Anna Törner, VD på Svebio

Välkomna att anmäla ert deltagande, dock senast 15 april.
(Vid anmälan och uteblivet deltagande debiteras vår självkostnad för den outnyttjade platsen.)

 

Anmälan till Såg i Syd stämma 2024

1
1
1