Regionalt möte – Frödinge Sågverk

Sista anmälningsdag: 2023-03-22

Såg i Syd och Frödinge Hällerum AB bjuder in till ett regionalt möte. Pandemin bröt rutinerna och det är hög tid att åter hitta formerna för denna typ av sammankomster.

Frödinge Hällerum AB fick 2022 del av Såg i Syds jubileumsfonds utdelning, avseende ett projekt med kameradetektering av timmer.
Saxat från projektrapporten:
3 kameror installerade; två vid mätstation, en vid sågen. Över 1 miljon stockbilder insamlade. Träffsäkerhet varierar, uppnått 98% i “labbmiljö” och upp till 97% i verklig miljö.

Vad ska alla dessa bilder tjäna till?
Svaret ges vid mötet. Jonny Edvardsson från Tracy of Sweden som utvecklar tekniken deltar också.
Frödinge Hällerum AB bjuder på förmiddagsfika med start kl 09:00. Mötet avslutas omkring kl 12:00.
För de som önskar förflyttar vi oss till gemensam lunch och därefter ett besök hos hustillverkaren Vimmerbyhus. Notera i anmälan om du vill delta även på detta besök.

Övrig fråga: Efter tre års uppehåll finns skäl att fråga vad medlemmarna önskar av regionala möten. I meddelanderutan nedan kan du skriva in dina idéer. Ämnen, mötesfrekvens, mötesformer, regional indelning, målgrupp (personalkatgori) etc.

NOT: denna inbjudan sänds till VD och råvaruchef. Innan vi vet vilken respons inbjudan ger håller vi oss till denna krets. Ber er därför att inte sprida inbjudan internt.

Välkommen med anmälan och inspel för framtiden.

Anmälan till Regionalt möte – Frödinge Sågverk

Anmälningstiden har gått ut