Ombudsutbildning

Sista anmälningsdag: 2022-04-22

Ombudsutbildning, via MS Teams

Ska du teckna certifieringsavtal PEFC och/eller FSC med skogsägare? Att genomgå PanCerts ombudsutbildning är obligatorisk för alla som tecknar certifieringsavtal i PanCerts paraplyer. Detta gäller även dig som har genomgått motsvarande utbildning hos annan organisation än PanCert. Utbildningen är kostnadsfri.

Du som redan tidigare deltagit vid vår ombudsutbildning men vill uppdatera dina kunskaper är också välkommen att delta.

Utbildningen genomförs som ett webbmöte i MS Teams. För att delta behöver du programmet installerat på din dator, gratisversion finner du här

https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

Anmälan till Ombudsutbildning

Anmälningstiden har gått ut