Ombudsutbildning – Teams 7 november

Sista anmälningsdag: 2024-11-05

Genomförs via Teams och är obligatorisk för dem som i sitt arbete tecknar avtal med skogsägare för PanCerts FM-paraply.
Utan ombudsutbildning kan PanCert inte godkänna ett insänt certifieringsavtal från ombudet. Ombudsutbildning ska från 2024 genomföras vartannat år.

Ombudsutbildningen är kostnadsfri.

OBS: Det är viktigt att alla deltagare anmäler sig i webbformuläret. Anmälningslistan utgör grund för vår utbildningsliggare för ombud. Deltagande som inte dokumenteras i utbildningsliggaren kan inte åberopas som kompetens.

7 november klockan 08:00 – 10:00

Anslutningslänk skickas ut via e-post på förmiddagen dagen före utbildningsdagen.

Anmälan till Ombudsutbildning – Teams 7 november

1
1
1