Ombudsutbildning – Teams 7 mars

Genomförs via Teams och är obligatorisk för dem som i sitt arbete tecknar avtal med skogsägare för PanCerts FM-paraply.
Utan ombudsutbildning kan PanCert inte godkänna ett insänt certifieringsavtal från ombudet. Ombudsutbildning ska från 2024 genomföras vartannat år.

Ombudsutbildningen är kostnadsfri.

OBS: Det är viktigt att alla deltagare anmäler sig i webbformuläret. Anmälningslistan utgör grund för vår utbildningsliggare för ombud. Deltagande som inte dokumenteras i utbildningsliggaren kan inte åberopas som kompetens.

22 mars klockan 08:00 – 10:00

Anmälan till Ombudsutbildning – Teams 7 mars

1
1
1