Ombudsutbildning – Teams 30 maj

Sista anmälningsdag: 2024-05-28

Genomförs via Teams och är obligatorisk för dem som i sitt arbete tecknar avtal med skogsägare för PanCerts FM-paraply.
Utan ombudsutbildning kan PanCert inte godkänna ett insänt certifieringsavtal från ombudet. Ombudsutbildning ska från 2024 genomföras vartannat år.

Ombudsutbildningen är kostnadsfri.

OBS: Det är viktigt att alla deltagare anmäler sig i webbformuläret. Anmälningslistan utgör grund för vår utbildningsliggare för ombud. Deltagande som inte dokumenteras i utbildningsliggaren kan inte åberopas som kompetens.

30 maj klockan 08:00 – 10:00

Anslutningslänk skickas ut via e-post dagen före utbildningen.

Anmälan till Ombudsutbildning – Teams 30 maj

Anmälningstiden har gått ut