Naturvärdesbedömning

Naturvärdesbedömning 1 dag (NVB)
Vänder sig till virkesinköpare och planerare som ska hantera virke i certifieringssystemen. Utbildningen är tredelad; utöver själva kursdagen hålls en inledande tvåtimmars digital genomgång (teamsmöte må 28 mars kl. 10-12) samt ett avslutande webtest som görs på egen tid några dagar efter kursdagen.

Pris: 3100 kr. Kursavgiften inkluderar förberedande Teamsmöte, fältövning, efterföljande SYN-test samt frukostfika, lunch och eftermiddagsfika.

NVB 29 mars Vänersborg (Hunneberg)
NVB 30 mars Växjö

I båda fallen genomförs förberedande Teamsövning måndagen den 28 mars kl 10-12

PanCert har utvecklat ett digitalt verktyg (som en app) att använda som hjälpmedel vid arbetet med naturvärdesbedömningar. Startavgift för denna är 800 kr vilket tillkommer utöver kursavgiften.

Anmälan till Naturvärdesbedömning

Anmälningstiden har gått ut