Naturvärdesbedömning Teams – Metodkurs för temporär användning av PanCert-metoden

Sista anmälningsdag: 2024-02-07

Naturvärdesbedömning Teams – Metodkurs för temporär användning av PanCert-metoden

Kursen vänder sig till virkesinköpare, planerare och planläggare som tidigare har genomfört SYN Grundläggande naturvärdesbedömning och som behöver börja använda PanCert-metoden för naturvärdesbedömning före ordinarie fältkurs finns tillgänglig. För fortsatt användande krävs deltagande i en ordinarie fältkurs under kommande fältsäsong.

Metodkursen ges på Teams fredagen den 9 februari mellan 13.00 – 15.00 och avslutas med ett kort kunskapstest.

Kursledare: Martin Pilstjärna

Pris: 1000 kr plus moms.

PanCert har utvecklat ett digitalt verktyg (som en webbapp) att använda som hjälpmedel vid arbetet med naturvärdesbedömningar. Startavgift för denna är 800 kr plus moms vilket tillkommer utöver kursavgiften för dem som inte är användare sedan tidigare.

Anmälan till Naturvärdesbedömning Teams – Metodkurs för temporär användning av PanCert-metoden

Anmälningstiden har gått ut