Naturvärdesbedömning – Markaryd

Sista anmälningsdag: 2023-04-06

Naturvärdesbedömning
– Teoridel via Teams 11 april kl 08:00 – 10:00
– Fältdag 12 april kl 09:00 – 16:00   OBS, Osby, ej Markaryd 
(kan tyvärr inte redigera rubrik och länk efter publicering) 

Vänder sig till virkesinköpare, planerare och planläggare. Utbildningen är tredelad; Ett inledande teoripass via Teams följt av en dags utbildning i fält, samt en synkursutvärdering som genomförs av var och en hemma vid datorn datorn. När allt är genomfört erhålls intyg om genomgången utbildning.

Kursledare Martin Pilstjärna

Pris: 3400 kr. Kursavgiften inkluderar teori, fältdag inkl. fika-lunch-fika, samt slutprov.

Obs: Anmälan senast 4 veckor i förväg. PanCert debiterar 1500 kr (halv kursavgift exkl. SYN-kursbevis) vid avanmälan inom 2-4 veckor före kurs och 3100 kr (hel kursavgift exkl SYN-kursbevis) vid avanmälan inom 2 veckor från kursdagen.

PanCert har utvecklat ett digitalt verktyg (som en app) att använda som hjälpmedel vid arbetet med naturvärdesbedömningar. Startavgift för denna är 800 kr vilket tillkommer utöver kursavgiften för dem som inte är användare sedan tidigare.

Anmälan till Naturvärdesbedömning – Markaryd

Anmälningstiden har gått ut