Naturvärdesbedömning grundkurs – Simlångsdalen 28 – 29 maj

Naturvärdesbedömning grundkurs 

Kursen vänder sig till virkesinköpare, planerare och planläggare som saknar ett kompetensbevis för SYN grundläggande naturvärdesbedömning eller som är mer än fem år gammalt och behöver genomföra en utbildning för att använda PanCert-metoden i samband med naturvärdesbedömning. Efter kursen genomförs en kursutvärdering av var och en hemma vid datorn. När allt är genomfört utfärdas kompetensbevis och kursdeltagandet registreras i PanCerts utbildningsliggare.

Kursledare Monika Vallin Rosell
monika@skogsforvaltningivast.se

Pris: 5900 kr. Kursavgiften inkluderar kursdagarna, fika-lunch-fika, samt SYN kompetensbevis. Inför kursdagen måste årets version av Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder samt Miljöhänsyn i praktiken genomföras. Om er organisation inte har tillgång till dessa kurser kontakta kursledaren för att erhålla en registreringskod. Utbildningarna kostar i det fallet 250 kr styck. Kompetensbevis för genomförda webbutbildningar uppvisas vid kursstart. Inför fältdelen av kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning.

Max 16 kursdeltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om antalet anmälda understiger 10 kursdeltagare. Detta meddelas i så fall så snart som möjligt efter sista anmälningsdatum.

PanCert debiterar 2750 kr (halv kursavgift exkl. SYN-kursbevis) vid avanmälan inom 2-4 veckor före kurs och 5500 kr (hel kursavgift exklusive SYN-kursbevis) vid avanmälan inom 2 veckor från kursdagen.

PanCert har utvecklat ett digitalt verktyg (som en webbapp) att använda som hjälpmedel vid arbetet med naturvärdesbedömningar. Startavgift för denna är 864 kr vilket tillkommer utöver kursavgiften för dem som inte är användare sedan tidigare. Ansök om inloggning och tillgång till naturvärdesbedömning genom www.pancert.se

Tillgång till webbappen är en förutsättning för kursdeltagande.

Samtliga priser är exklusive moms.

Anmälan till Naturvärdesbedömning grundkurs – Simlångsdalen 28 – 29 maj

1
1
1