Naturvärdesbedömning förnyelsekurs – Ljungaverk 6 maj

Naturvärdesbedömning förnyelsekurs

Kursen vänder sig till virkesinköpare, planerare och planläggare som har ett kompetensbevis för SYN grundläggande naturvärdesbedömning som är max fem år gammalt och behöver genomföra en utbildning för att använda PanCert-metoden i samband med naturvärdesbedömning. Kursen vänder sig också till den som tidigare har genomfört en utbildning i PanCert-metoden och som behöver förnya sin kompetens efter fem år. Aktuellt kompetensbevis uppvisas vid kursstart.  Efter kursen genomförs en kursutvärdering av var och en hemma vid datorn. När allt är genomfört utfärdas kompetensbevis och kursdeltagandet registreras i PanCerts utbildningsliggare.

Kursledare Erica Hästdahl
erica@brannanatur.se

Pris: 3500 kr. Kursavgiften inkluderar kursdagen, fika-lunch-fika, samt SYN kompetensbevis. Inför kursdagen måste årets version av Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder samt Miljöhänsyn i praktiken genomföras. Om er organisation inte har tillgång till dessa kurser kontakta kursledaren för att erhålla en registreringskod. Utbildningarna kostar i det fallet 250 kr styck. Kompetensbevis för genomförda webbutbildningar uppvisas vid kursstart. Inför fältdelen av kursen ska kursdeltagaren ha kunskaper motsvarande SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning.

Max 16 kursdeltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om antalet anmälda understiger 10 kursdeltagare. Detta meddelas i så fall så snart som möjligt efter sista anmälningsdatum.

PanCert debiterar 1550kr (halv kursavgift exkl. SYN-kursbevis) vid avanmälan inom 1-2 veckor före kurs och 3100 kr (hel kursavgift exklusive SYN-kursbevis) vid avanmälan inom 1 vecka från kursdagen.

PanCert har utvecklat ett digitalt verktyg (som en webbapp) att använda som hjälpmedel vid arbetet med naturvärdesbedömningar. Startavgift för denna är 864 kr vilket tillkommer utöver kursavgiften för dem som inte är användare sedan tidigare. Ansök om inloggning och tillgång till naturvärdesbedömning genom www.pancert.se

Tillgång till webbappen är en förutsättning för kursdeltagande.

Samtliga priser är exklusive moms.

Anmälan till Naturvärdesbedömning förnyelsekurs – Ljungaverk 6 maj

1
1
1