Naturvärdesbedömning – fördjupning 2 dagar

Datum: 18-19 oktober 2023
Plats: Simlångsdalen med omnejd

Utbildningen vänder sig till planläggare, planerare, förvaltare eller till dem som i sin organisationen vill utveckla rollen som specialist och stöd åt övriga medarbetare. Fördjupad artkunskap, bedömningskriterier, signalarter kopplat till miljöer och livsbetingelser ingår.
PanCerts NVB-metod används under utbildningen, men kunskaperna deltagarna tillägnar sig kan givetvis tillämpas även vid andra NVB-metoder.

Kursledare är Martin Pilstjärna

Kursavgift: 4900 kr. Kursavgiften inkluderar förplägnad i form av fika-lunch-fika båda dagarna.
Logi och övrig förtäring ordnas och bekostas av varje deltagare separat.

Obs: Anmälan senast 4 veckor i förväg. PanCert debiterar 2400 kr vid avanmälan inom 2-4 veckor före kurs och full kursavgift vid avanmälan inom 2 veckor från kursstart.

Anmälan till Naturvärdesbedömning – fördjupning 2 dagar

Anmälningstiden har gått ut