Naturvärdesbedömning, Färna

Naturvärdesbedömning 1 dag (NVB)
Vänder sig till virkesinköpare och planerare som ska hantera virke i certifieringssystemen. Utbildningen är tredelad; Ett inledande teoripass inomhus (Färna Herrgård) följt av övningar i fält under del av förmiddag och hela eftermiddagen och slutligen ett prov från SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd) som görs av var och en hemma vid datorn datorn. När allt är godkänt erhålls intyg om genomgången utbildning.

Pris: 3600 kr. Kursavgiften inkluderar utbildningsdagen och SYN-testet samt högklassig förplägnad på Färna Herrgård. Obs: Anmälan senast 4 veckor i förväg. PanCert debiterar 1400 kr (halv kursavgift exkl. SYN-test) vid avanmälan inom 2-4 veckor före kurs och 2800 kr (hel kursavgift exkl SYN-test) vid avanmälan inom 2 veckor från kursdagen.

PanCert har utvecklat ett digitalt verktyg (som en app) att använda som hjälpmedel vid arbetet med naturvärdesbedömningar. Startavgift för denna är 800 kr vilket tillkommer utöver kursavgiften.

Anmälan till Naturvärdesbedömning, Färna

Anmälningstiden har gått ut