Naturvärdesbedömning – Ejheden, norr om Furudal

Byte av datum för planerad NVB-utbildning
(som i första inbjudan skrevs Naturvärdesbedömning – Hälsingland)

– Teoridel via Teams 25 april kl 08:00 – 10:00 genomför vi som planerat.
(Teamslänk sänds till anmälda på måndag 24 april)

Men dessvärre – utbildningen 26 april är inställd p.g.a. snödjup och väderprognos.

Markera datum nedan då du kan delta.
Kan du båda tillfällena – markera då båda tillfällena, 15 och/eller 16 maj.

Vi kommer att genomföra utbildningen det datum som blir mest valt. Tyvärr finns inget ytterligare alternativ att tillgå före sommaren, därför måste vi hantera situationen så här.

Svara senast söndag kväll 23 april. På måndag 24 april fattar vi beslut och meddelar nytt datum och håller tummarna för att alla kan hantera ändringen.

(NOT: Även om flera deltagare från samma företag anmäls gemensamt i samma anmälan, kan alternativa datum bara anges för hela anmälan i sig, inte för varje ingående person. För tydlighets skull – gör därför helst en separat anmälan per deltagare.) 

 

I övrigt gäller lika villkor tidigare MEN naturligtvis ingen avgift vid avanmälan för den som inte kan delta när kursen nu flyttas:

Kursledare Martin Pilstjärna

Pris: 3400 kr. Kursavgiften inkluderar teori, fältdag inkl. fika-lunch-fika, samt slutprov.

Obs: Anmälan senast 4 veckor i förväg. PanCert debiterar 1500 kr (halv kursavgift exkl. SYN-kursbevis) vid avanmälan inom 2-4 veckor före kurs och 3100 kr (hel kursavgift exkl SYN-kursbevis) vid avanmälan inom 2 veckor från kursdagen.

PanCert har utvecklat ett digitalt verktyg (som en app) att använda som hjälpmedel vid arbetet med naturvärdesbedömningar. Startavgift för denna är 800 kr vilket tillkommer utöver kursavgiften för dem som inte är användare sedan tidigare.

Anmälan till Naturvärdesbedömning – Ejheden, norr om Furudal

Anmälningstiden har gått ut