Framtidens virkesmätning?

Till råvaruchefer/inköpsansvariga vid Såg i Syds medlemsföretag

Hej

Företaget Svepreg har kontaktat Såg i Syd för en information om ett nytt sätt att mäta rundvirke. Informationsmötet sker via Teams den 19 april kl 13:00 – 14:30. Fritt att delta för den som vill hålla sig á-jour med teknikutvecklingen på området.

VD Pontus Lindberg har tidigare arbetat med Mabema mätutrustning.

Välkomna med anmälan

 

 

Anmälan till Framtidens virkesmätning?

1
1
1