Föryngring och blandskogsskötsel

Välkommen till en utbildningsdag för fältpersonal på ASA försökspark, Lammhult.
Kristina Wallertz och Mikael Andersson har lagt upp ett program kring sina forskningsområden.

Utbildningen hålls månadagem 6 maj.
OBS: Vi behöver din anmälning senast fredag 16 april. 

Föryngring:
– Markberedning
– Planteringspunkt
– Mekaniska plantskydd
– Skador
– Tallföryngring
– Vilt

Skogsskötsel:
– Gallring
– Blandskogsskötsel

Kursavgift 2700 kr/person.
Kaffe på fm och em samt lunch på Asa Herrgård ingår.

Anmälan till Föryngring och blandskogsskötsel

1
1
1