2-stegs NVB-grundkurs Simlångsdalen 2023-10-19

Grundkurs naturvärdesbedömning med särskilt upplägg

Teori appfunktion med Mats Remsö
Teori grundkurs med Martin Pilstjärna
Fältövningar dag 2 av fördjupningskurs 20 september eller 19 oktober Simlångsdalen

Detta upplägg är framtaget tillsammans med Martin Pilstjärna eftersom det inte gick att avsätta någon mera dag under hösten  för vanlig grundkurs.

 

Anmälan till 2-stegs NVB-grundkurs Simlångsdalen 2023-10-19

Anmälningstiden har gått ut