2-stegs NVB-grundkurs Simlångsdalen 2023-10-19

Utbildning hyggesfritt, Vetlanda 25 oktober

Utbildning hyggesfritt, Rådde Gård, 20 oktober

Ombudsutbildning – Teams 1 november

Ombudsutbildning – Teams 13 september

Systemansvarigutbildning – “uppsamlingsheat”

Såg i Syd stämma – öppen del

Naturvärdesbedömning – Ejheden, norr om Furudal

Naturvärdesbedömning – fördjupning 2 dagar

Såg i Syd stämmomiddag och stämma