PanCert1PanCert4PanCert2PanCert3PanCert5

Statistik

Certifierade verksamheter 27 juni 2017.

Skogsbruksbevis
- 4 659 skogsbruk - 402 789 ha

Spårbarhetsbevis enl PEFC
- 27 företag
- Produktion - ca 3 miljoner m3 sågade trävaror.

Skogsbruksavtal enl PEFC (avverkningsorganisation)
- 30 företag

Spårbarhetsbevis enl FSC
-24 företag
-Produktion - ca 2 miljoner m3 sågade trävaror.