PanCert 2017-1PanCert 2017-2PanCert 2017-3PanCert 2017-4PanCert 2017-5

Vad är certifiering

Certifiering enligt PEFC kan ske för skogsbruk, entreprenörer och industri. Som skogsägare är det naturligtvis bara aktuellt med certifiering av skogsbruket. Men med ett certifierat skogsbruk ikläder man sig ansvaret att anlita certifierade entreprenörer då man köper skogsbrukstjänster. Entreprenörer certifieras enligt PEFC-standard via ett av PanCert delägt dotterbolag (ECS Entreprenörscertitifiering Skog AB)  

För industrin avser certifieringen att spårbarhet, dvs att den mängd certifierad råvara som köps in också kan säljas som certfierade produkter.

Via menyn till vänster finns mera information specifikt för dig som skogsägare